Inženýrská činnost a autorský dozor

Samozřejmostí je zajištění inženýrské činnosti, tedy zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení včetně podání žádosti na stavební úřad a zajištění povolení stavby s nabytím právní moci. Na probíhajících stavbách zajišťujeme autorský dozor.

Projekty nabízíme ve všech stupních (výkonových fázích) jako jsou - studie, ÚS – územní souhlas, DÚR – dokumentace pro územní řízení, DOS – dokumentace ohlášení stavby, DSP – dokumentace pro stavební řízení (povolení), DPS – dokumentace pro provedení stavby, DZS – dokumentace pro zadání stavby.