O nás

Společnost VKV projekt s.r.o. vznikla v roce 2000 jako firma zaměřená na projektování ve stavebnictví, průmyslu, keramickém průmyslu, těžbě a zpracování nerostů. Nedílnou součástí portfolia je zajištění inženýrské činnosti v rámci jednotlivých projektů. Sídlo společnosti je v budově ředitelství LB MINERALS, s.r.o. v Horní Bříze na adrese Tovární 431, 330 12 Horní Bříza. V současné době má naše firma 3 kmenové zaměstnance zajišťující hlavní nosné profese – stavební projekce a statika, projektování ocelových konstrukcí a technologických zařízení, projektování elektroinstalací a řídících systémů. Odbornost v těchto odvětvích je garantována dlouholetými zkušenostmi zaměstnanců v daných oborech a autorizacemi v ČKAIT. Firma a její zaměstnanci jsou dále oprávněni k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, prováděných na povrchu. Projekční činnost provádíme na PC v systému AutoCAD převážně s exportem do souborů dwg., dxf., pdf. Pro zajištění kompletních dodávek projektů včetně dalších souvisejících profesí naše firma dlouhodobě spolupracuje s externími specialisty autorizovaných v oborech – zdravotně technických instalací, požární ochrany budov, EZS a EPS, projektování vodohospodářských staveb, projektování dopravních staveb, projektování ekologických a obnovitelných zdrojů energie atd. Garancí stability naší firmy je také fakt, že máme sjednanou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu poskytováním odborných služeb“ u Kooperativa pojišťovny, a.s. ve výši 7 000 000,- Kč. Již více než 20 let se pohybujeme na trhu, abychom naším dílem přispěli k rozvoji výrobní základny našich obchodních partnerů a doufáme, že úspěšná spolupráce se bude dále rozvíjet a pokračovat k ještě větší spokojenosti našich zákazníků.