Ostatní

Abychom byli schopni zajistit komplexní a ucelené projekty tzv. na „klíč“, zajišťujeme formou externích dodávek další služby – řešení požární ochrany budov (PBŘ, EZS, EPS), měření radonových indexů stavebních pozemků, zpracování energetických štítků budov, projektové dokumentace domovních čistíren odpadních vod (ČOV), zajištění výškopisných a polohopisných zaměření pozemků a geometrických plánů pozemků, hlukové studie, výpočty denního osvětlení. Tyto služby jsou zajištěny ověřenými autorizovanými odborníky v těchto oborech.