Projektování

 • Stavebnictví 

  Projektování průmyslových hal a objektů, budov pro bydlení (rodinných domů, obytných domů), budov občanského vybavení, sportovišť, rekonstrukce a sanace budov, různé stavební úpravy.

 • Ocelové konstrukce

  Zpracování dokumentace ocelových a zámečnických konstrukcí včetně zpracování souvisejících statických výpočtů. Jsou to zejména hlavní nosné ocelové konstrukce hal, budov a jejich opláštění, jeřábové dráhy, ocelové lávky a plošiny, ocelové zásobníky a nádrže, pomocné ocelové konstrukce strojů a zařízení apod.

 • Stroje a zařízení

  Zpracování dokumentace strojů a technologických zařízení, které jsou součástí technologických celků zejména v průmyslu. Máme dlouholeté zkušenosti zejména z keramického průmyslu, z průmyslu těžby a zpracování nerostů, strojírenského průmyslu, hutnictví, výroby malířských nátěrů apod.

 • Elektro

  Silnoproud, Slaboproud, Měření a regulace (MaR)

 • Inženýrská činnost a autorský dozor

  Samozřejmostí je zajištění inženýrské činnosti, tedy zajištění vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení včetně podání žádosti na stavební úřad a zajištění povolení stavby s nabytím právní moci. Na probíhajících stavbách zajišťujeme autorský dozor.